Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

W październiku odbyły sie wybory do Samorządu Uczniowskiego .W głosowaniu wzięli udział uczniowie z klas IV-VIII.W wyniku głosowania wyłoniono Radę Samorzządu Uczniowskiego składającej się z 10 osób.

 

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Uczestnictwo uczniów w rozwiązywaniu problemów społeczności uczniowskiej oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
2. Rozwijanie demokratycznych form współdziałania, współżycia uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzania warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniowskiej.

 

Wirtualna tablica informacyjna Samorządu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Włocławku

Zapraszamy do zapoznania się z Naszą tablicą informacyjną w roku szkolnym 2021/2022.

Klikając poniższy link można dowiedzieć się o naszej aktualnej działalności.

https://pl.padlet.com/komorekmonika/zi4yjhjxpks7x4sn

 

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Włocławku.