Dla rodziców i uczniów
Kalendarz Roku Szkolnego
  1. Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2018/2019

Termin

Zadanie

03.09.2018.

/poniedziałek/

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.

08.09.2018.

/sobota/

Udział w ogólnopolskiej akcji ,,Narodowe czytanie”.

14.09.2018.

/piątek/

Posiedzenie plenarne RP, przedstawienie Planu Pracy Szkoły i Planu Nadzoru Pedagogicznego.

18.09.2018.

/wtorek/

19.09.2018.

/środa/

Zebrania z rodzicami klas I –VIII i oddziałów przedszkolnych.

25.09.2018.

/wtorek/

Spotkanie dyrektora szkoły z Radą Rodziców.

28.09.2018.

/piątek/

Klasowe obchody Dnia Chłopca klasy I –VIII i oddziały przedszkole.

28.09.2018.

/piątek/

Dyskoteka z okazji Dnia Chłopca klasy IV – VIII.

04.10.2018

/czwartek/

Święto jabłka – impreza środowiskowa.

12.10.2018.

/piątek/

Szkolne uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej.

16.10.2018.

/wtorek/

Dzień Jana Pawła II.

18.09.2018.

/czwartek/

Bezpieczny Pierwszak.

Podsumowanie konkursu plastycznego.

24.10.2018.

/środa/

Ślubowanie klas pierwszych.

31.10.2018.

/środa/

Dzień wolny ustalony przez dyrektora szkoły w porozumieniu z RP, RR i organem prowadzącym

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych, dyżur pełni świetlica szkolna).

1 listopada 2018

Wszystkich Świętych (dzień ustawowo wolny).

02.11.2018.

/piątek/

Dzień wolny ustalony przez dyrektora szkoły w porozumieniu z RP,RR i organem prowadzącym -

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych, dyżur pełni świetlica szkolna).

08.11.2018.

/czwartek/

Udział w programie ,,Śniadanie daje moc”.

Dzień zdrowego śniadania.

09.11.2018

/poniedziałek/

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości.

09.11.2018

/poniedziałek/

Dzień hymnu

13.11.2018

/wtorek/

14.11.2018

/środa/

Zebrania z rodzicami klas I –VIII i oddziałów przedszkolnych.

19 - 23.11.2018.

Nauczyciele czytają dzieciom.

Projekt propagujący czytelnictwo.

21.11.2018.

/środa/

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty z j.polskiego. Egzamin z ,,Nową Erą”.

22.11.2018.

/czwartek/

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Egzamin z ,,Nową Erą”.

23.11.2018.

/piątek/

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty z j.angielskiego. Egzamin z ,,Nową Erą”.

23.11.2018.

/czwartek/

Światowy dzień Pluszowego Misia

29.11.2018.

/piątek/

Dyskoteka andrzejkowa - klasy IV-VIII

03.12.2018.

/poniedziałek/

Pisemne powiadomienie rodziców o zagrożeniu śródroczną oceną niedostateczną (powiadomienia na drukach szkolnych).

06.12.2018.

/czwartek/

Mikołajki – imprezy klasowe.

17.12.2018.

/poniedziałek/

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty z j.polskiego.

18.12.2018.

/wtorek/

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty z matematyki.

19.12.2018.

/środa/

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty z j.angielskiego.

17.12.2018. – 20.12.2018.

Kiermasz świąteczny.

20.12.2018.

/czwartek/

Pisemne poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach śródrocznych (powiadomienia na drukach szkolnych).

21.12.2018.

/piątek/

Wigilie klasowe.

Szkolne kolędowanie w Bazylice Katedralnej.

21.12.2018. – 01.01.2019.

 

Zimowa przerwa świąteczna.

10.01.2019.

/czwartek/

Rada Klasyfikacyjna.

11.01.2019.

/piątek/

Apele w grupach wiekowych podsumowujące pracę w I półroczu.

14.01.2019. – 27. 01.2019.

 

Ferie zimowe.

29. 01.2019.

/wtorek/

Plenarne Posiedzenie Rady pedagogicznej -

podsumowanie pracy w I półroczu.

30.01.2019

/środa/

31.01.2019.

/czwartek/

Zebrania z rodzicami klas I –VIII i oddziałów przedszkolnych.

 

14.02.2019.

/czwartek/

Walentynkowy koncert dla rodziców wzorowych uczniów.

…..02.2019.

/………………./

Bal karnawałowy klasy I-III.

20.02.2019.

/środa/

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty z j.polskiego.

21.02.2019.

/czwartek/

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty z matematyki.

22.02.2019.

/piątek/

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty z j.angielskiego.

22.02.2019.

/piątek/

Dyskoteka karnawałowa klasy IV-VIII

08.03.2019.

/piątek/

Uroczystości klasowe związane z Dniem Kobiet - koncert życzeń przez radiowęzeł.

21.03.2019.

/czwartek/

Pierwszy Dzień Wiosny – potyczki klas IV-VIII.

Konkurs piosenki wiosennej klasy I – III.

09.04.2019.

/wtorek/

10.04.2019.

/środa/

Zebrania z rodzicami klas I –VIII i oddziałów przedszkolnych.

Przypomnienie rodzicom klas VIII procedur związanych z egzaminem ósmoklasisty.

15.04.2019.

/poniedziałek/

Egzamin ósmoklasisty z j.polskiego.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-VII i oddziałów przedszkolnych.

Dyżur pełni świetlica szkolna.

16.04.2019.

/wtorek/

Egzamin ósmoklasisty z matematyki.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-VII i oddziałów przedszkolnych.

Dyżur pełni świetlica szkolna.

17.04.2019.

/środa/

Egzamin ósmoklasisty z j.angielskiego.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-VII i oddziałów przedszkolnych.

Dyżur pełni świetlica szkolna.

…. 04.2019.

/………………../

Rekolekcje Wielkopostne.

18.04.2019. – 23.04.2019.

Przerwa wiosenna.

26.04.2019.

/piątek/

Apetyt na zdrowie – impreza środowiskowa propagująca zdrowy styl życia.

29.04.2019.

/poniedziałek/

 

Dzień wolny ustalony przez dyrektora szkoły w porozumieniu z RP,RR i organem prowadzącym -

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych, dyżur pełni świetlica szkolna).

30.04.2019.

/wtorek/

 

Dzień wolny ustalony przez dyrektora szkoły w porozumieniu z RP,RR i organem prowadzącym -

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych, dyżur pełni świetlica szkolna).

01.05.2019.

/środa/

Święto Konstytucji 3 Maja (dzień ustawowo wolny).

02.05.2019

/czwartek/

Dzień wolny ustalony przez dyrektora szkoły w porozumieniu z RP,RR i organem prowadzącym -

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych, dyżur pełni świetlica szkolna).

03.05.2019

/piątek/

Święto Konstytucji 3 Maja – dzień ustawowo wolny.

06.05.2019.

/poniedziałek/

 

Pisemne powiadomienie rodziców o zagrożeniu roczną oceną niedostateczną (powiadomienia na drukach szkolnych).

07.05.2019.

/wtorek/

Święto Konstytucji 3 Maja – akademia szkolna.

16.05.2019.

/czwartek/

Maj miesiącem książki.

Czytanie w plenerze.

21.05.2019.

/wtorek/

Dzień patrona – akademia szkolna.

27.05.2019.

/poniedziałek/

 

Pisemne poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach rocznych (powiadomienia na drukach szkolnych).

31.05.2019.

/piątek/

Uroczystości związane z Dniem Dziecka - dzień sportu klasy IV – VIII.

Dzień Dziecka – dzień wycieczki klasy 0 – III.

06.06.2019.

/czwartek/

Rada Klasyfikacyjna.

13.06.2019.

/czwartek/

 

Plenarne Posiedzenie Rady pedagogicznej -

podsumowanie pracy w roku szkolnym 2018/2019..

18.06.2019.

/wtorek/

Spotkanie dyrektora szkoły z Radą Rodziców.

19.06.2019.

/wtorek/

Dzień z wychowawcą.

21.06.2019

/środa/

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 

  • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2018

  • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2018

  • Boże Narodzenie – 25 – 26 grudnia 2018

  • Nowy Rok – 1 stycznia 2019

  • Trzech Króli – 6 stycznia 2019

  • Wielkanoc – 21 - 22 kwietnia 2019

  • Święto Pracy – 1 maja 2019

  • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2019

  • Boże Ciało – 20 czerwca 2019

 

Dni wolne ustalone przez dyrektora szkoły w porozumieniu z RP i RR oraz dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I-VII i oddziałów przedszkolnych przeznaczone na egzamin ósmoklasisty.

( dyżur pełni świetlica szkolna )

 

31.10.2018. – środa

02.11.2018. – piątek

15.04.2019. – poniedziałek - egzamin ósmoklasisty

16.04.2019. – wtorek - egzamin ósmoklasisty

17.04.2019. – środa - egzamin ósmoklasisty

29.04.2019. – poniedziałek

30.04.2019. – wtorek

02.05.2019. – czwartek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wersja do druku