Dla rodziców i uczniów
Aktualności

Festiwal Szkoły z Klasą 2.0
Festiwal Szkoły z Klasą 2.0

We wrześniu 2013 roku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Szkoła z klasą 2.0” prowadzonej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą”. Skierowana ona jest do dyrektorów, nauczycieli i uczniów wszystkich poziomów edukacyjnych.

Celem kampanii jest rozwijanie u uczniów umiejętności samodzielnego i kreatywnego myślenia, dyskusji, stosowania wiedzy w praktyce, stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnej (TIK) w uczeniu się, a także bezpiecznego korzystania z Internetu i przestrzegania praw autorskich w sieci.

Jednym z elementów programu był Szkolny Festiwal 2.0”, który w Szkole Podstawowej Nr 3 we Włocławku, odbył się 28 maja 2014 roku. Impreza ta ma za zadanie publiczną prezentację projektów, nad którymi uczniowie, wraz z opiekunami pracowali przez cały rok szkolny. Jest też sposobem na integrację społeczności szkolnej, jak i promocję placówki w środowisku lokalnym.

Festiwal odbywał się pod hasłem „Nasze Kujawy” i wszystkie projekty przygotowywane w czasie roku szkolnego związane były z naszą „małą ojczyzną”. Po części oficjalnej i powitaniu zaproszonych gości można było podziwiać dokonania uczniów, które były prezentowane w różnych salach lekcyjnych. Pokazy uatrakcyjniły przygotowane dla widzów pokazy multimedialne, gry, zdjęcia, a także różnego rodzaju pamiątki związane z kulturą i historią Kujaw.

 
Wersja do druku
pomoc