Godło Polskie
Godło Polskie
Szkoła Podstawowa nr 3
we Włocławku
im. Mikołaja Kopernika
54 232 58 35 sp3wlocl@gmail.com

Godło Polskie Godło Polskie
Szkoła Podstawowa nr 3 we Włocławku im. Mikołaja Kopernika

ŚwietlicaŚwietlica jest integralną częścią szkoły, wspiera ją w działaniach opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych opierając się na aktywnych metodach pracy. Oferuje różnorodne formy zajęć w czasie optymalnie dostosowanym do oczekiwań oraz potrzeb dzieci i rodziców.

Działalność świetlicy prowadzona jest w oparciu o Plan pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, który jest spójny z Planem Pracy Szkoły. Najważniejszym jej celem jest zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki i rekreacji. Dzieci korzystające z opieki biorą udział w zajęciach, których tematykę nauczyciele układają biorąc pod uwagę działalność:

  • dydaktyczną,
  • plastyczno – techniczną,
  • czytelniczą,
  • muzyczną,
  • rekreacyjno – sportową

W trakcie zajęć dzieci mają możliwość czynnego wypoczynku, poszerzania wiedzy i rozwijania swoich zainteresowań.

Ze świetlicy korzystają dzieci z klas I – III, a w niektórych uzasadnionych przypadkach uczniowie klas starszych oraz dzieci nie uczęszczający na religię. Świetlica posiada dwa pomieszczenia, które wyposażone są w liczne gry, zabawki ,klocki konstrukcyjne poduchy relaksacyjne, telewizor,   W świetlicy uczniowie mają możliwość odrabiania prac domowych, doskonalenia liczenia, czytania, wyrównywania braków wiedzy korzystając z pomocy nauczycieli.

Godziny pracy świetlicy : 

Poniedziałek 7.30-16.00

Wtorek 7.30-16.00

Środa 7.30-16.00

Czwartek 7.30-16.00

Piątek 7.30-16.00

VULCAN - e-Dziennik
Rekrutacja


BIP
pomoc