Godło Polskie
Godło Polskie
Szkoła Podstawowa nr 3
we Włocławku
im. Mikołaja Kopernika
54 232 58 35 sp3wlocl@gmail.com

Godło Polskie Godło Polskie
Szkoła Podstawowa nr 3 we Włocławku im. Mikołaja Kopernika

Numery alarmoweNUMERY ALARMOWE

Jeśli przeżywasz trudności to możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych

 

800 70 2222

Całodobowy
Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym


800 12 12 12

Całodobowy
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka


116 111

CałodobowyTelefon
Zaufania dla Dzieci i Młodzieży


116 123

Całodobowy
Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych


112

Całodobowy
Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia

 

 

800 119 119

TELEFON ZAUFANIA TPD DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

800 12 00 02

„NIEBIESKA LINIA” OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

 

MOŻESZ TEŻ WEJŚĆ NA STRONĘ SERWISU „ŻYCIE JEST WARTE ROZMOWY”; https;//zwjt.pl/dlaczego- tutaj- jestes

VULCAN - e-Dziennik
Rekrutacja


BIP
pomoc