Godło Polskie
Godło Polskie
Szkoła Podstawowa nr 3
we Włocławku
im. Mikołaja Kopernika
54 232 58 35 sp3wlocl@gmail.com

Godło Polskie Godło Polskie
Szkoła Podstawowa nr 3 we Włocławku im. Mikołaja Kopernika

KalendariumHARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 

LP

TERMIN

RODZAJ WYDARZENIA

 

1

04.09.2023

/poniedziałek/

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2023 / 2024

2

05.09.2023

/wtorek/

Dzień z wychowawcą – wycieczki do miejsc pamięci narodowej

 

3

09.09.2023

/sobota/

Ogólnopolska akcja „Narodowe Czytanie 2023 – „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej”

 

4

15.09.2023

/piątek/

 

Dzień Kropki

5

18.09.2023

/poniedziałek/

 

Zebrania z rodzicami uczniów 0 - III

6

19.09.2023

/wtorek/

 

Zebrania z rodzicami uczniów IV – VI

7

28.09.2023

/czwartek/

Spotkanie dyrektora szkoły z Radą Rodziców

8

29.09.2023

/piątek/

Dzień Chłopca – zabawy klasowe w klasach 0 – III, Dyskoteka szkolna dla klas IV – VIII

 

9

02.10.2023

/poniedziałek/

 

Szkolny Dzień Uśmiechu

10

06.10.2023

/piątek/

 

Dzień Tabliczki Mnożenia

11

09.10.2023

/poniedziałek/

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

12

12.10.2023

/czwartek/

Szkolne obchody Święta Edukacji Narodowej

 

13

13.10.2023

/piątek/

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych ustanowiony przez dyrektora szkoły

14

16.10.2023

/poniedziałek/

 

Dzień Papieski

15

24.10.2023

/wtorek/

 

Ślubowanie klas pierwszych

16

10.2023

 

Międzyszkolny konkurs „Bezpieczny pierwszak”

17

10.2023

 

Diagnozy wstępne w klasach IV - VIII

18

02.11.2023

/czwartek/

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych ustanowiony przez dyrektora szkoły

19

03.11.2023

/piątek/

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych ustanowiony przez dyrektora szkoły

20

06.11.2023

/poniedziałek/

Dzień Postaci z Bajek

 

 

21

09.11.2023

/czwartek/

 

Szkolne Obchody Narodowego Święta Niepodległości

 

22

10.11.2023

/piątek/

 

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej „A to Polska właśnie…”

 

23

29.11.2023

/środa/

 

Andrzejki – zabawy klasowe 0 – III; Dyskoteka szkolna dla klas IV -VIII

24

11.2023

Próbne Egzaminy Ósmoklasisty

 

25

 

11.2023

Zebrania z rodzicami klas 0 - VIII

26

06.12.2023

/środa/

Mikołajki

27

11 – 12.12.2023

/poniedziałek  wtorek/

Kiermasz Bożonarodzeniowy

 

28

20.12.2023

/środa/

 

Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego

29

21.12.2023

/czwartek/

 

Jasełka dla klas 0 – III; Kolędowanie w Bazylice Katedralnej dla uczniów klas IV – VIII; Wigilia Szkolna

30

22.12.2023

/piątek/

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych ustanowiony przez dyrektora szkoły

31

12.2023

 

Spotkanie dyrektora szkoły z Radą Rodziców

32

23 – 31.12.2023

 

Zimowa przerwa świąteczna

33

01.01.2024

/poniedziałek/

 

Nowy Rok – dzień ustawowo wolny

 

34

08.01.2024

/poniedziałek/

 

Informacja o propozycjach ocen ze wszystkich przedmiotów

35

17.01.2024

/środa/

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

 

36

22.01.2024

/poniedziałek/

 

Dzień Babci i Dziadka

37

24.01.2024

/środa/

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

 

 

38

30.01.2024

/wtorek/

 

Koncert dla Rodziców Uczniów Wzorowych

39

31.01.2024

/środa/

Apele w grupach wiekowych podsumowujące pracę w I półroczu

 

40

01.2024

Zebrania z rodzicami klas 0 – VIII

 

41

09.02.2024

/piątek/

 

Dzień Pizzy

42

12 – 25.02.2024

Ferie zimowe

 

 

43

08.03.2024

/piątek/

 

Uroczystości klasowe związane z Dniem Kobiet

 

44

21 – 22.03.2023

/czwartek – piątek/

Kiermasz Wielkanocny

 

45

03.2024

 

Dzień Otwarty

46

03.2024

Próbne Egzaminy Ósmoklasisty

 

47

03.2024

Zebrania z rodzicami klas 0 – VIII

 

48

28.03 – 02.04

 

Wiosenna Przerwa Świąteczna

49

04.04.2024

/czwartek/

 

Dzień Książki dla Dzieci

50

22.04.2024

/poniedziałek/

 

Dzień Ziemi

 

51

30.04.2024

/wtorek/

 

Święto Konstytucji 3 Maja

 

52

14.05.2024

/wtorek/

 

Egzamin Ósmoklasisty z języka polskiego

53

15.05.2024

/środa/

Egzamin Ósmoklasisty z matematyki

 

 

54

16.06. 2024

/czwartek/

Egzamin Ósmoklasisty z języka angielskiego

55

17.05.2024

/piątek/

Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego

 

56

24.05.2024

/środa/

 

Dzień Mamy

57

28.05.2024

/wtorek/

 

Informacja o ocenach proponowanych

 

58

29.05.2024

/środa/

 

Szkolny Piknik Rodzinny

 

59

05.2024

 

Diagnozy końcowe w klasach IV i VII

60

05.2024

Zebrania z rodzicami klas 0 – VIII

 

61

11.06.2024

/wtorek/

 

Potyczki Klas Ósmych

62

12.06.2024

/środa/

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

 

63

19.06.2024

/środa/

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

64

20.06.2024

/czwartek/

Dzień z wychowawcą

65

21.06.2024

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

66

06.2024

 

Zebranie dyrektora z Radą Rodziców

 

VULCAN - e-Dziennik
Rekrutacja


BIP
pomoc