Godło Polskie
Godło Polskie
Szkoła Podstawowa nr 3
we Włocławku
im. Mikołaja Kopernika
54 232 58 35 sp3wlocl@gmail.com

Godło Polskie Godło Polskie
Szkoła Podstawowa nr 3 we Włocławku im. Mikołaja Kopernika

Warsztat informacyjny biblioteki1. KATALOGI

a) alfabetyczny - karty katalogowe ułożone są w kolejności alfabetycznej haseł autorskich i tytułowych (jeżeli książka ma więcej niż trzech autorów). Korzystamy z niego, gdy znamy nazwisko autora lub tytuł pracy zbiorowej
b) rzeczowy - szereguje opisy katalogowe według treści książek. Korzystamy z niego, gdy szukamy wiadomości z określonej dziedziny wiedzy. W szkole podstawowej wyróżniamy dwa rodzaje katalogu rzeczowego:

- katalog rzeczowy książek popularnonaukowych. Karty katalogowe ułożone są wtedy według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD) w 10 działach:

0 Dział ogólny
1 Psychologia. Filozofia
2 Religia. Religioznawstwo
3 Nauki społeczne. Oświata
4 Dział wolny
5 Matematyka. Nauki przyrodnicze
6 Medycyna. Nauki stosowane. Rolnictwo
7 Sztuka. Rozrywka. Sport
8 Językoznawstwo. Literatura piękna
9 Geografia. Biografie. Historia

- katalog rzeczowy literatury pięknej. Literatura piękna podzielona jest według rodzajów literackich, gatunków oraz grup wiekowych użytkowników biblioteki. Poszczególne działy literatury pięknej oznacza się symbolami literowymi. Działy literatury pięknej:

Bw Bajki, wierszyki, opowiadania dla najmłodszych
B Baśnie, legendy i podania
P Opowiadania i powieści przygodowe
H Opowiadania i powieści historyczne
Ob Opowiadania i powieści obyczajowe
Prz Opowiadania i powieści przyrodnicze
Pd Poezja i dramat

Katalog rzeczowy grupuje karty katalogowe z opisami literatury pięknej wg podanych wyżej działów, dlatego nazywa się go również katalogiem działowym. W obrębie poszczególnych działów karty ułożone są alfabetycznie.

2. KARTOTEKI

Kartoteka to uporządkowany zbiór kart lub teczek, zawierający informacje określonego rodzaju, zapisane według jednolitych zasad.
a) kartoteka zagadnieniowo - bibliograficzna gromadzi na kartach katalogowych opisy bibliograficzne artykułów z czasopism.
b) kartoteka tekstowa zawiera wycinki z gazet lub ksero artykułów gromadzone w koszulkach, w segregatorach bądź teczkach .

VULCAN - e-Dziennik
Rekrutacja


BIP
pomoc