Dla rodziców i uczniów
Uwaga Rodzice - Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

W marcu rozpoczynamy rekrutację do oddziałów przedszkolnych  na rok szkolny 2022/2023.

Znalezione obrazy dla zapytania rekrutacja czekamy na ciebie

 

WAŻNE !!!- POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ

 

PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLI

Szanowny Rodzicu! 

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce spowodowaną zagrożeniem zakażenia koronawirusem oraz jednocześnie trwającym naborem do przedszkoli,

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych informuję,  że do dnia  mogą skorzystać Państwo z dwóch

sposobów złożenia dokumentów rekrutacyjnych:

 

 W przypadku naboru do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

  1. Wniosek należy przesłać elektronicznie za pomocą systemu Vulcan.

  2. Pozostałe dokumenty można złożyć w wersji papierowej do placówki lub dodatkowo uruchamiamy dla Państwa możliwość zeskanowania wymaganych

  3. pozostałych dokumentów rekrutacyjnych i przesłania ich drogą elektroniczną na właściwy adressp3wlocl@gmail.com

    W przypadku wersji papierowej informuję , że w placówkach przy wejściu znajdować się będą od dnia 01 marca br. zdezynfekowane od wewnątrz i od zewnątrz

urny, do których możecie Państwo wrzucać zakopertowane wymagane dokumenty. W placówce są zachowane zaostrzone normy sanitarne, tj. płyn do dezynfekcji

rąk przy wejściu do placówki. 

Ewentualne konsultacje  udzielane będą wyłącznie drogą telefoniczną 54 234 96 94 lub e-mailową sp3wlocl@gmail.com

 

W przypadku naboru do klas pierwszych szkół podstawowych:

  1. Komplet dokumentów wraz z wnioskiem rekrutacyjnym można dostarczyć w wersji papierowej lub dodatkowo uruchamiamy dla Państwa możliwość

  2. zeskanowania dokumentów i przesłania ich na adres e-mailowy sp3wlocl@gmail.com

     W przypadku przekazania wersji papierowej dokumentów informuję, że przy wejściu znajdować się będą od dnia 01 marca br. zdezynfekowane od wewnątrz i od

zewnątrz urny, do których będziecie mogli Państwo  wrzucać zakopertowane wymagane dokumenty. W placówce są zachowane zaostrzone normy sanitarne, tj. płyn

do dezynfekcji rąk przy wejściu do placówki.

Ewentualne konsultacje  udzielane będą wyłącznie drogą telefoniczną 54 2325835 lub e-mailowąsp3wlocl@gmail.com 

W przypadku braku możliwości otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia o zatrudnieniu należy łącznie z wymaganymi dokumentami złożyć oświadczenie o

zatrudnieniu pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych informacji, a właściwy dokument z zakładu pracy będzie można dostarczyć w

późniejszym terminie do naszej placówki.

 


 

                                                               REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Rusza nabór do oddziałów przedszkolnych w naszym zespole. Zapisy do wszystkich oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2022/23 będą odbywały się za pomocą systemu elektronicznego oraz tradycyjnego (jeżeli rodzice nie mają dostępu do komputera).                                                                                

Oferta do oddziałów przedszkolnych, a także system naboru elektronicznego znajduje się na stronie:
wloclawek.przedszkola.vnabor.pl

Terminarz naboru:

1) DLA DZIECI KONTYNUUJĄCYCH NAUKĘ W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

. w szkole będą przyjmowane wnioski dzieci kontynuujących edukację przedszkolną, tzw. Krata potwierdzenia kontynuacji;
• kartę należy pobrać, wypełnić ręcznie i złożyć w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko obecnie uczęszcza;
• kartę można pobrać z sekretariatu szkolnego SP 3, naszej strony, bądź ze strony:
www.wloclawek.przedszkola.vnabor.pl

2) DLA DZIECI ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

•  rozpoczyna się nowy nabór do oddziału przedszkolnego, formularze na stronie wloclawek.przedszkola.vnabor.pl (elektroniczne formularze będą dostępne od .);
w przypadku braku dostępu do komputera, rodzice mogą zapisać dzieci tradycyjnie, druki wniosków o przyjęcie do przedszkola można pobrać z  sekretariatu szkolnego SP 3;
• Określone zostały kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym.

Uchwała Nr XXX/53/2017

ZARZĄDZENIE NR 14-2022 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

Dokumenty do pobrania:

1.Potwierdzenie woli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·    

 

 

 

 

 

 

·   

·      

·       


Wersja do druku
pomoc