Dla rodziców i uczniów
Historia

 

W 1952 r. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 8 utworzyło świecką siedmioklasową szkołę podstawową numer 3, której siedzibą stała się część budynku Placu Kopernika 1. W roku szkolnym 1971/1972 połączono dwie szkoły podstawowwe: nr 3 i nr 5 i oddano nowej szkole budynek przy ulicy Cyganka 6/10. Nowej szkole nadano imię Mikołaja Kopernika.
 
30 kwietnia 1973 r. podczas uroczystych obchodów 500 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika Szkole Podstawowej nr 3 przekazano sztandar ufundowany przez zakład opiekuńczy Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Kujawy" i Komitet Rodzicielski.
 
W 1987 r. odnowiono elewację zewnętrzną szkoły i wtedy na naszym budynku pojawiła się sowa - autorem projektu był Henryk Domagała. Podczas obchodów Jubileuszu 35-lecia szkoły w 1988 r. przyznano naszej placówce tytuł "Zasłużony dla miasta Włocławka" i udekorowano sztandar szkoły odznaką "Za zasługi dla Miasta Włocławka". Obecny wygląd budynku to wynik remontu szkoły w roku 2007 r.
 
 

KALENDARIUM

 1952 -  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 8 utworzyło świecką siedmioklasową Szkołę Podstawową numer 3, której siedzibą stała się część budynku  na Placu Kopernika 1.

.1966- Kierownikiem szkoły zostaje Tadeusz Kieloch.

1967 -Zmiana kierownika, funkcje obejmuje Stanisława Freitag.

1971- połączono dwie szkoły podstawowe: nr 3  i  nr 5

          i oddano nowej szkole budynek przy ulicy Cyganka 6/10.

1974 -  Dyrektorem zostaje Tadeusz Popielarski. Szkoła otrzymuje puchar przechodni dla         Szczepu Harcerskiego za wzorową realizację  zadań alertowych.

1977 - Otrzymanie przez Szczep Harcerski sztandaru.

1987 - Dyrektorem zostaje Janina Zbawicka

         Odnowiono elewację zewnętrzną szkoły i wtedy na naszym budynku

          pojawiła się sowa - autorem projektu był Henryk Domagała.

 

 1988 -  przyznanie szkole tytułu "Zasłużony dla miasta Włocławka" podczas    obchodów             Jubileuszu 35-lecia szkoły roku, udekorowanie sztandaru szkoły odznaką "Za zasługi dla Miasta Włocławka".

 

1999 -Szkoła Podstawowa nr 3 staje się sześcioletnią szkołą podstawową.

2002 - Uroczyste obchody 50 – lecia istnienia szkoły.

          Działalność  rozpoczyna Klub Sportowy „ Meta”.

         

2003 – Dyrektorem zostaje Małgorzata Dudzińska

            Zainstalowano pierwsze kamery monitorujące szkołę , w ramach programu        rzadowego „ Monitoring wizyjny”

2005 – Podłączenie szkoły do Internetu.

2006 – 2010 -  Gruntowny remont szkoły.

2008-2010 - Udział w programach : „Lepsza przyszłość-wyrównywanie szans w edukacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, „Lepsza przyszłość –raz jeszcze”,

„Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego”.

2010-   Szkoła otrzymuje  „Radosną salę”- miejsce zabaw wyposażone w ramach

programu rządowego Radosna Szkoła.

Uroczyste otwarcie nowego wielofunkcyjnego  boiska

 

Sukcesy

1955 Szkoła zajmuje   III miejsce na VI Harcerskim Ognisku Zimowym.

1958  Zespół Taneczny otrzymuje I nagrodę w zawodach wojewódzkich.

1961 Zdobycie I miejsca w Trójboju gimnastycznym.

1971 -  Zdobycie I Miejsca w Międzyszkolnej Lidze Koszykówki.

1972 - Zdobycie I Miejsca w siatkówce.

1975 – Zdobycie I miejsca w wojewódzkim konkursie polonistycznym.

1976 – Zdobycie I i II miejsca na Festiwalu Piosenki Harcerskiej.

1980-zdobycie I miejsca w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców .

1983 - Zdobycie I miejsca w konkursie „510 rocznica urodzin Mikołaja 

            Kopernika”.

1986 – Zdobycie I miejsca w konkursie „ Pieśń ziemi naszej”.

1994- Zdobycie wicemistrzostwa Włocławka w tańcach latynoamerykańskich.

1995-Zdobycie tytułu „Mistrza Turnieju Ortografii” uczniów klas III szkół

podstawowych województwa włocławskiego.

1996-Zdobycie I i II miejsca II edycji konkursu literacko-plastycznego

„Włocławek Moje Miasto”.

1999-Zdobycie II miejsca w eliminacjach wojewódzkich VI Konkursu Poezji

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

2001-Zdobycie I miejsca w konkursie plastycznym „Namaluj świat który cię

otacza”.

2001-Zdobycie nagrody Naczelnika Wydziału Oświaty w I Wojewódzkim

Konkursie Recytacji Poezji i Prozy Regionalnej pod hasłem; „Bądź

pozdrowiona ziemio rodzinna…”

 

2002-Zdobycie I miejsca w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim

„Wierszolandia”

2002-Zdobycie I miejsca w etapie wojewódzkim konkursu na Teatrzyki Szkolne o tematyce Czerwonokrzyskiej.

2005-Zdobycie I miejsca w ogólnopolskim konkursie „O czystość zadbamy i

…śmieci pokonamy”.

2006-Zdobycie II miejsca  w III Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim

 „Piękna jest nasza kraina”.

2007- Zdobycie I miejsca w VI Edycji Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy i

Umiejętności Artystycznych: „Omnibus 2007”

2008-Zdobycie II miejsca w Mistrzostwach Włocławka w Piłkarskich Piątkach

Dziewcząt.

2009- Zdobycie II miejsca w Turnieju Wiedzy o Sztuce „Podróże plastyczne”   

2010-Zdobycie I miejsca w III Międzyszkolnym Konkursie Piosenki

„Mam Talent”.

2010-Zdobycie II miejsca w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim

„Wierszolandia”.

2010-zdobycie I miejsca w Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym

„ Czy znasz baśnie Andersena?”.

2012-Zdobycie I miejsca w konkursie plastycznym „Piękne i polskie to 

 kujawsko-pomorskie” zorganizowanym przez Kujawsko-pomorskiego

Kuratora Oświaty w Bydgoszczy.

 

Dyrektorzy

1952-1966 Anna Malinowska

1966-1967 Tadeusz Kieloch

1967-1974 Stanisława Freitag

                                                                                     

 

1974-1987 Tadeusz Popielarski                 

 
 
 1987-2003   Janina Zbawicka
 

 
 
2003-do dziś   Małgorzata Dudzińska
 
 
 

Wersja do druku
pomoc