Dla rodziców i uczniów
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
  1. Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2021/2022

 

 

Termin

Zadanie

01.09.2021.

/środa/

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.

03.09.2021.

/piątek /

Zebrania z rodzicami klas I i oddziałów przedszkolnych.

Zapoznanie z procedurami obowiązującymi w szkole.

04.09.2021.

/sobota/

Udział w ogólnopolskiej akcji ,,Narodowe czytanie”- czytamy Moralność Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej.

11.09.2021.

/sobota/

Piknik integracyjno - sportowy dla mieszkańców z obszaru objętego rewitalizacją ,,

14.09.2021.

/wtorek/

Posiedzenie plenarne RP, przedstawienie Planu Pracy Szkoły i Planu Nadzoru Pedagogicznego.

23.09.2021.

/czwartek/

Spotkanie dyrektora szkoły z Radą Rodziców.

30.09.2021.

/czwartek/

Klasowe obchody Dnia Chłopca klasy I –VIII i oddziały przedszkole.

14.10.2021.

/czwartek/

Szkolne uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej.

Uroczysta akademia.

18.10.2021.

/środa/

Ślubowanie klas pierwszych.

15.10.2021.

/piątek/

Dzień wolny ustalony przez dyrektora szkoły w porozumieniu z RP, RR i organem prowadzącym (dzień wolny od zajęć dydaktycznych).

Dyżur pełni świetlica szkolna.

29.10.2021.

/piątek/

Bezpieczny Pierwszak.

Podsumowanie konkursu plastycznego.

01.11.2021.

/poniedziałek/

Wszystkich Świętych (dzień ustawowo wolny).

08.11.2021.

/poniedziałek/

Udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym ,,Śniadanie daje moc”.

Dzień zdrowego śniadania.

10.11.2021.

/środa/

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Uroczysta akademia.

10.11.2020.

/środa/

Dzień hymnu.

12.11.2021.

/piątek/

Dzień wolny ustalony przez dyrektora szkoły w porozumieniu z RP, RR i organem prowadzącym (dzień wolny od zajęć dydaktycznych).

Dyżur pełni świetlica szkolna.

15 - 19.11.2021.

Nauczyciele czytają dzieciom.

Pokaż, że czytasz.

Projekt propagujący czytelnictwo.

16.11.2021.

/wtorek/

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty z j.polskiego. Egzamin z ,,Nową Erą”.

17.11.2021.

/środa/

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Egzamin z ,,Nową Erą”.

18.11.2021.

/czwartek/

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty z j.angielskiego. Egzamin z ,,Nową Erą”.

19.11.2021.

/piątek/

 

Zebrania z rodzicami klas I-III i oddziałów przedszkolnych.

25.11.2021.

/czwartek/

Światowy Dzień Pluszowego Misia.

26.11.2021

/piątek/

 

Zebrania z rodzicami klas IV-VIII.

26.11.2021

/piątek/

 

Pisemne powiadomienie rodziców o zagrożeniu śródroczną oceną niedostateczną.

06.12.2021.

/poniedziałek/

Mikołajki – imprezy klasowe.

10.12.2021

/piątek/

 

Pisemne poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach śródrocznych.

22.12.2021.

/środa/

Wigilie klasowe.

Szkolne kolędowanie w Bazylice Katedralnej.

23.12.2021. – 31.01.2021.

 

Zimowa przerwa świąteczna.

04.01.2022.

/wtorek/

Rada Klasyfikacyjna.

06.01.2022.

/czwartek/

Święto Trzech Króli – dzień ustawowo wolny.

07.01.2022.

/piątek/

Dzień wolny ustalony przez dyrektora szkoły w porozumieniu z RP, RR i organem prowadzącym (dzień wolny od zajęć dydaktycznych).

Dyżur pełni świetlica szkolna.

11.01.2022.

/wtorek/

Plenarne Posiedzenie Rady pedagogicznej -

podsumowanie pracy w I półroczu.

14. 01.2022.

/piątek/

Zebrania z rodzicami.

14. 01.2022.

/piątek/

Apele w grupach wiekowych podsumowujące pracę w I półroczu.

17.01.2022. – 30.01.2022.

Ferie zimowe.

08.02.2022.

/wtorek/

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty z j.polskiego /z zachowaniem procedur/.

09.02.2022.

/środa/

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty z matematyki /z zachowaniem procedur/.

10.02.2022.

/czwartek/

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty z j.angielskiego /z zachowaniem procedur/.

08.03.2022.

/wtorek/

Uroczystości klasowe związane z Dniem Kobiet - koncert życzeń przez radiowęzeł.

11.03.2022.

/piątek/

 

Dzień otwarty szkoły.

Promocja szkoły.

18.03.2022.

/piątek/

Pierwszy Dzień Wiosny

Klasy I-III i oddział przedszkolny – imprezy klasowe, wyjścia i wycieczki.

Klasy IV-VI – rajd pieszy.

Klasy VII – VIII – potyczki klasowe.

. 04.2022.

/………………../

Rekolekcje Wielkopostne.

14.04.2022. – 19.04.2022.

Przerwa wiosenna.

22.04.2022.

/piątek/

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.

26.04.2022.

/wtorek/

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty z j.polskiego /z zachowaniem procedur/.

27.04.2022.

/środa/

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty z matematyki /z zachowaniem procedur/.

28.04.2022.

/czwartek/

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty z j.angielskiego /z zachowaniem procedur/.

29.04.2022.

/piątek/

Święto Konstytucji 3 Maja.

01.05.2022.

/niedziela/

Święto Pracy

(dzień ustawowo wolny).

02.05.2022.

/poniedziałek/

Dzień wolny ustalony przez dyrektora szkoły w porozumieniu z RP, RR i organem prowadzącym (dzień wolny od zajęć dydaktycznych).

Dyżur pełni świetlica szkolna.

03.05.2022.

/wtorek/

Święto Konstytucji 3 Maja (dzień ustawowo wolny).

04.05.2022.

/środa/

Dzień wolny ustalony przez dyrektora szkoły w porozumieniu z RP, RR i organem prowadzącym (dzień wolny od zajęć dydaktycznych).

Dyżur pełni świetlica szkolna.

17.05.2022.

/wtorek/

Pisemne powiadomienie rodziców o zagrożeniu roczną oceną niedostateczną.

18.05.2021.

/środa/

Dzień Papieski

20.05.2022.

/piątek/

Dzień patrona.

Uroczysta akademia.

24.05.2022.

/wtorek/

Egzamin ósmoklasisty z j.polskiego.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-VII i oddziałów przedszkolnych.

Dyżur pełni świetlica szkolna.

25.05.2022.

/środa/

Egzamin ósmoklasisty z matematyki.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-VII i oddziałów przedszkolnych.

Dyżur pełni świetlica szkolna.

26.05.2022.

/czwartek/

Egzamin ósmoklasisty z j. obcego nowożytnego

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-VII i oddziałów przedszkolnych.

Dyżur pełni świetlica szkolna.

27.05.2022.

/piątek/

Zebrania z rodzicami.

27.05.2022.

/piątek/

Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach rocznych

01.06.2022.

/środa/

Dzień Dziecka imprezy klasowe, wyjścia do kina i teatru, wycieczki.

 

14.06.2022.

/wtorek/

Rada Klasyfikacyjna.

16.06.2022.

/czwartek/

Boże Ciało – dzień ustawowo wolny.

21.06.2022.

/wtorek/

 

Plenarne Posiedzenie Rady pedagogicznej -

podsumowanie pracy w roku szkolnym 2021/2022.

06.2022.

/…………./

Spotkanie dyrektora szkoły z Radą Rodziców.

23.06.2022.

/czwartek/

Dzień z wychowawcą.

24.06.2022

/piątek/

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022.

 

 


 


Wersja do druku
pomoc