Dla rodziców i uczniów
Logopeda

Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

 

Terapię logopedyczną prowadzą mgr Irena Lachowicz, mgr Katarzyna Izraelska.

 

Godziny pracy logopedy
Poniedziałek-Piątek 8:00-13:00

Do zadań logopedy należy w szczególności :

1)Przeprowadzenie badań wstępnych

2)Diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników –

organizowanie pomocy logopedycznej

3)Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci

4)Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych zapobiegających

powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej ,w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.

 

We wrześniu są przeprowadzane logopedyczne badania przesiewowe wśród uczniów klas zerowych i pierwszych. Celem badań jest wyłonienie dzieci wymagających opieki logopedycznej.
Na zajęcia terapii logopedycznej  uczęszczają uczniowie, którzy posiadają opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z zaleceniem zajęć logopedycznych oraz uczniowie, których wada wymowy w sposób istotny wpływa na naukę czytania i pisania.
Zajęcia logopedyczne rozpoczną się w październiku.

    Badanie logopedyczne, polega na orientacyjnym badaniu słuchu mownego i fonemowego, badaniu sprawności artykulatorów, badaniu płynności i prozodii mowy, badaniu nadawania i rozumienia mowy, badaniu funkcji połykowej i oddechowej oraz badaniu budowy aparatu artykulacyjnego (zgryz, wędzidełko podjęzykowe, podniebienie). W razie potrzeby logopeda kieruje dziecko na dodatkowe badania specjalistyczne (laryngologiczne, ortodontyczne, foniatryczne, psychologiczne).

    Zajęcia prowadzone są indywidualnie bądź w zespołach dwuosobowych w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia danej wady lub zaburzenia. Dla każdego dziecka opracowany zostanie program terapii logopedycznej, który powstaje na podstawie szczegółowej diagnozy. Metody pracy, pomoce i środki zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych konkretnego dziecka.

    Czas trwania terapii oraz jej efektywność zależy od rodzaju i stopnia zaburzenia, sprawności intelektualnej dziecka, budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, a przede wszystkim od współpracy terapeuty z rodzicami (konieczne są systematyczne, codzienne ćwiczenia z dzieckiem w domu trwające ok. 15 minut ).

 
 

 

 


Wersja do druku