Dla rodziców i uczniów
Logopeda

Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

 

Terapię logopedyczną prowadzą mgr Irena Lachowicz, mgr Katarzyna Izraelska.

 

Godziny pracy logopedy

mgr Katarzyna Izraelska                                              mgr Irena Lachowicz
Poniedziałek-                                                Poniedziałek-

Wtorek-                                                         Wtorek-

Środa-                                                           Środa-

Czwartek -                                                    Czwartek-

Piątek-                                                          Piątek-

 

 

Do zadań logopedy należy w szczególności :

1)Przeprowadzenie badań wstępnych

2)Diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników –

organizowanie pomocy logopedycznej

3)Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci

4)Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych zapobiegających

powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej ,w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.

 

We wrześniu są przeprowadzane logopedyczne badania przesiewowe wśród uczniów klas zerowych i pierwszych. Celem badań jest wyłonienie dzieci wymagających opieki logopedycznej.
Na zajęcia terapii logopedycznej  uczęszczają uczniowie, którzy posiadają opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z zaleceniem zajęć logopedycznych oraz uczniowie, których wada wymowy w sposób istotny wpływa na naukę czytania i pisania.
Zajęcia logopedyczne rozpoczną się w październiku.

    Badanie logopedyczne, polega na orientacyjnym badaniu słuchu mownego i fonemowego, badaniu sprawności artykulatorów, badaniu płynności i prozodii mowy, badaniu nadawania i rozumienia mowy, badaniu funkcji połykowej i oddechowej oraz badaniu budowy aparatu artykulacyjnego (zgryz, wędzidełko podjęzykowe, podniebienie). W razie potrzeby logopeda kieruje dziecko na dodatkowe badania specjalistyczne (laryngologiczne, ortodontyczne, foniatryczne, psychologiczne).

    Zajęcia prowadzone są indywidualnie bądź w zespołach dwuosobowych w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia danej wady lub zaburzenia. Dla każdego dziecka opracowany zostanie program terapii logopedycznej, który powstaje na podstawie szczegółowej diagnozy. Metody pracy, pomoce i środki zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych konkretnego dziecka.

    Czas trwania terapii oraz jej efektywność zależy od rodzaju i stopnia zaburzenia, sprawności intelektualnej dziecka, budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, a przede wszystkim od współpracy terapeuty z rodzicami (konieczne są systematyczne, codzienne ćwiczenia z dzieckiem w domu trwające ok. 15 minut ).

 
 

 

 


Wersja do druku
pomoc