Dla rodziców i uczniów
Plan lekcji

   KLASY I-III

KLASA 1 A

 

 

1

8.00- 8.45

2

8.55-9.40

3

9.50-10.35

4

10.45-11.30

5

11.50 -12.35

 

6

12.55-13.40

7

13.45-14.30

8

14.35-15.20

9

15:25-16:10

PONIEDZIAŁEK

 

basen

 

wf

X

X

X

język angielski

 

 

 

 

WTOREK

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

religia

 

ŚRODA

 

X

X

X

religia

język angielski

 

 

 

 

 

 

CZWARTEK

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

x

edukacja informatyczna

basen

 

 

PIĄTEK

X

X

X

wf

 

 

 

 

 

KLASA 1 B

 

 

1

8.00- 8.45

2

8.55-9.40

3

9.50-10.35

4

10.45-11.30

5

11.50 -12.35

 

6

12.55-13.40

7

13.45-14.30

8                

14.35  -15.20

          9

15:20-16:10

PONIEDZIAŁEK

 

 

 

 

 

 

 

język angielski

X

X

X

 

 

WTOREK

 

religia

X

X

X

wf

 

 

 

 

 

 

 

ŚRODA

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

CZWARTEK

X X X

edukaccja informatyczna

 

 

 

 

 

 

 

PIĄTEK

 

religia

język angielski

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

KLASA 2 A

 

 

 

1

8.00- 8.45

2

8.55-9.40

3

9.50-10.35

4

10.45-11.30

5

11.50 -12.35

 

6

12.55-13.40

7

13.45-14.30

8

14.35 -15.20

PONIEDZIAŁEK

 

edukacja informatyczna

X

X

X

język angielski

religia

 

 

WTOREK

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

język angielski

 

ŚRODA

X

X

X

wf

religia

 

 

 

 

CZWARTEK

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIĄTEK

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

KLASA 2 B

 

 

 

1

8.00- 8.45

2

8.55-9.40

3

9.50-10.35

4

10.45-11.30

5

11.50 -12.35

 

6

12.55-13.40

7

13.45-14.30

8

14.35 -15.20

PONIEDZIAŁEK

 

X

X

X

X

religia

 

 

 

 

 

 

 

WTOREK

 

 

 

 

 

 

 

język angielski

X

X

X

 

ŚRODA

 

X

X

X

język angielski

 

 

 

 

 

 

 

 

CZWARTEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

    X

PIĄTEK

edukacja informatyczna

X

X

religia

 

 

 

         

 

        

 

 

KLASA 3 A

 

 

1

8.00- 8.45

2

8.55-9.40

3

9.50-10.35

4

10.45-11.30

5

11.50 -12.35

 

6

12.55-13.40

7

13.45-14.30

8

14.35 -15.20

PONIEDZIAŁEK

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

zajęcia komputerowe

WTOREK

X

X

X

wf

języyk angielski

 

religia

 

 

 

 

 

 

ŚRODA

 


 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

CZWARTEK

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

PIĄTEK

 

 

 

język angielski

 

X

 

X

 

X

 

religia

 

     

KLASA 3 B

 

 

1

8.00- 8.45

2

8.55-9.40

3

9.50-10.35

4

10.45-11.30

5

11.50 -12.35

 

6

12.55-13.40

7

13.45-14.30

8

14.35 -15.20

PONIEDZIAŁEK

X

X

X

 

 

 

         

          
 

 

 

 

 

 

     

WTOREK

 

X

X

X

wf

religia

   język angielski

 

           

 

       

ŚRODA

 

 

          
 

 

 

             
 

 

 

 

X

X

X

X

X

CZWARTEK

zajęcia komputerowe

X
 

X
 

wf

religia

 

 

 

 

PIĄTEK

 

 

 

 

wf

X

X

język

angielski

 

 

KLASA 3 c

 

 

1

8.00- 8.45

2

8.55-9.40

3

9.50-10.35

4

10.45-11.30

5

11.50 -12.35

 

6

12.55-13.40

7

13.45-14.30

8

14.35 -15.20

PONIEDZIAŁEK

X

X

X

 

 

 

         

          
 

 

 

 

 

 

     

WTOREK

 

X

X

X

religia

X

  

 

           

 

       

ŚRODA

X

 

          
 

X

 

             
 

X

 

X

 

 

 

 

CZWARTEK

 


 


 

język angielski

X

X

 

X

X

PIĄTEK

X

 

X

 

wf

język angielski

religia

 

 

KLASY IV-VIII

                          

KLASA 4 a

 

1

8.00- 8.45

2

8.55-9.40

3

9.50-10.35

4

10.45-11.30

5

11.50 -12.35

 

6

12.55-13.40

7

13.45-14.30

8

14.35 -15.20

 

PONIEDZIAŁEK

 

 

 

język polski

 

język polski

 

język angielski

 

 

matematyka

 

wf/ch

wf/dz

 

przyroda

 

wdż

 

WTOREK

 

 

 

język polski

 

język angielski

 

plastyka

 

wf/ch

inf/dz

 

 

 

 

ŚRODA

 

 

wf/dz


język polski

 

historia

 

przyroda

 

matematyka

 

zzw

 

wf/ch

 


CZWARTEK

 

wf/dz

muzyka

religia

matematyka

język angielski

 

 

PIĄTEK

 

 

język polski

religia

technika

matematyka

wf/ch

 

 

 

KLASA 4b

 

 

1

8.00- 8.45

2

8.55-9.40

 

3

9.50-10.35

4

10.45-11.30

5

11.50 -12.35


6

12.55-13.40

7

13.45-14.30

 

 

 

PONIEDZIAŁEK

 

muzyka

religia

matematyka

technika

historia

inf/ch

wf/dz

wf/ch

 

 

WTOREK

 

 

plastyka

 

 


religia

język polski

jezyk angielski

wf/ch

wf/dz

zzw

 

 

 

ŚRODA

 

wf/dz

język angielski

matematyka

język polski

wf/ch

inf/dz

 

 

 

 

CZWARTEK

 

wf/ch

wf/dz

język polski

język polski

przyroda

matematyka

 

 

 

 

PIĄTEK

 

 

jezyk polski

 

matematyka

jezyk angielski

przyroda

wdż

 

 

 

KLASA 4c

 

             1

8.00- 8.45

2

8.55-9.40

3

9.50-10.35

4

10.45-11.30

5

11.50 -12.35

6

12.55-13.40

7

13.45-14.30

8

13.45-14.30

PONIEDZIAŁEK

język polski

matematyka

język angielski

religia

muzyka

wf/ch

 

 

WTOREK

 

język angielski

technika

historia

język polski

wf/ch     wf/dz

 

 

ŚRODA

 

wf/dz

język polski

matematyka

przyroda

zzw

wf/ch

 

CZWARTEK

 

matematyka

inf/ch       wf/dz

plastyka

język angielski

przyroda

 

 

PIĄTEK

 

matematyka

język polski

język polski

wf/ch    inf/dz

religia

wf/dz

 

KLASA 5a

 

 

1

8.00- 8.45

2

8.55-9.40

3

9.50-10.35

4

10.45-11.30

5

11.50 -12.35

6

12.55-13.40

7

13.45-14.30

8

13.45-14.30

 

PONIEDZIAŁEK

pp

technika

język polski

język polski

język angielski/ch

wf/dz

język angielski/dz

 

 

 

WTOREK

matematyka

muzyka

wf/ch    inf/dz

język polski

geografia

biologia

inf/ch

 

 

ŚRODA

 

religia

matematyka

historia

wf/ch  

język angielski/dz

zzw

język angielski/ch

wf/dz

wdż

 

CZWARTEK

język polski

język angielski/ch

wf/dz

plastyka

religia

matematyka

bas/ch

 

 

 

PIĄTEK

wf/ch  

język angielski/dz

matematyka

historia

język polski

wf/dz

 

 

 

 

KLASA 5 b

 

1

8.00- 8.45

2

8.55-9.40

3

9.50-10.35

4

10.45-11.30

5

11.50 -12.35

6

12.55-13.40

7

13.45-14.30

8

13.45-14.30

 

PONIEDZIAŁEK

pp

język angielski

technika

matematyka

inf/ch    wf/dz

zzw

religia

 

 

WTOREK

matematyka

historia

muzyka

język polski

bas/ch

 

 

 

 

ŚRODA

 

inf/dz

religia

języka angielski

matematyka

język polski

wf/ch    wf/dz

 

 

CZWARTEK

matematyka

wf/ch    wf/dz

język polski

język polski

plastyka

język angielski

wdż

 

 

PIĄTEK

historia

biologia

geografia

język polski

wf/ch    wf/dz

 

 

 

 

KLASA 6 a

 

 

1

8.00- 8.45

2

8.55-9.40

3

9.50-10.35

4

10.45-11.30

5

11.50 -12.35

 

6

12.55-13.40

7

13.45-14.30

8

14.35 -15.20

PONIEDZIAŁEK

 

religia

plastyka

matematyka

język polski

jezyk polski

przyroda

muzyka

wf/dz

WTOREK

 

 

wf/dz

wf/ch  zk/dz

matematyka

jezyk polski

język angielski

   

 

ŚRODA

 

język angielski

religia

zk/ch    wf/dz

matematyka

jezyk polski

zzw

przyroda

wf/ch

CZWARTEK

 

język angielski

zt

 

natematyka

język polski

język polski

historia

 

bas/ch

 

PIĄTEK

 

 

wdż

historia

wf/ch    wf/dz

przyroda

matematyka

 

 

 

 

KLASA 6 b

 

 

1

8.00- 8.45

2

8.55-9.40

3

9.50-10.35

4

10.45-11.30

5

11.50 -12.35

 

6

12.55-13.40

7

13.45-14.30

8

14.35 -15.20

PONIEDZIAŁEK

 

 

 

religia

matematyka

historia

jezyk polski

muzyka

wf/dz

 

WTOREK

 

 

zzw


wf/ch   wf/dz

matematyka

 

język angielski

jezyk polski

 

historia

przyroda

 

ŚRODA

 

 

 

matematyka

przyroda

zk/ch       wf/dz

jezyk polski

zt

religia

wf/ch

CZWARTEK

 

wdż

przyroda

język polski

język angielski

matematyka

plastyka

bas/ch

 

PIĄTEK

 

język polski

jezyk polski

wf/ch   zk/dz

język angielski

matematyka

wf/dz

 

 

 

KLASA 7a

 

1

8.00- 8.45

2

8.55-9.40

3

9.50-10.35

4

10.45-11.30

5

11.50 -12.35

6

12.55-13.40

7

13.45-14.30

8

14.35 -15.20

 

PONIEDZIAŁEK

wf/ch

historia

inf/ch    wf/dz

język niemiecki

matematyka

język polski

religia

zzw

 

WTOREK

fizyka

matematyka

biologia

wf/ch    inf/dz

muzyka

język angielski

wf/dz

 

 

ŚRODA

geografia

język polski

język polski

jezyk angielski

religia

matematyka

historia

język niemiecki

wf/dz

CZWARTEK

wf/dz

język polski

chemia

matematyka

biologia

wf/ch

zdw

 

 

PIĄTEK

wf/ch

geografia

język angielski

chemia

język polski

fizyka

plastyka

 

 

KLASA 7 b

 

 

1

8.00- 8.45

2

8.55-9.40

3

9.50-10.35

4

10.45-11.30

5

11.50 -12.35

6

12.55-13.40

7

13.45-14.30

8

14.35 -15.20

 

PONIEDZIAŁEK

wf/ch     wf/dz

matematyka

geografia

język polski

język polski

język angielski

historia

religia

 

WTOREK

 

biologia

język angielski

wf/ch    wf/dz

język polski

fizyka

historia

język niemiecki

inf/dz

ŚRODA

zdw

matematyka

religia

chemia

biologia

zzw

język angielski

wf/dz

 

CZWARTEK

chemia

język polski

geografia

matematyka

fizyka

wf/ch

inf/ch

 

 

PIĄTEK

wf/ch

język polski

matematyka

język niemiecki

plastyka

muzyka

wf/dz

 

 

KLASA 7 c

 

1

8.00- 8.45

2

8.55-9.40

3

9.50-10.35

4

10.45-11.30

5

11.50 -12.35

6

12.55-13.40

7

13.45-14.30

8

14.35 -15.20

9

15:25-16:10

 

PONIEDZIAŁEK

matematyka

język polski

wf/ch  wf/dz

biologia

język angielski

język niemiecki

chemia

plastyka

wdż

 

WTOREK

zzw

język angielski

historia

geografia

matematyka

język polski

wf/ch   wf/dz

 

 

 

ŚRODA

inf/ch

muzyka

fizyka

jezyk polski

język polski

język niemiecki

biologia

religia

wf/ch   wf/dz

 

CZWARTEK

wf/dz

fizyka

matematyka

geografia

bas/ch   inf/dz

 

zdw

 

 

 

PIĄTEK

chemia

język angielski

język polski

matematyka

historia

religia

 

 

 

 

 KLASA 8 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

1

     8.00- 8.45

2

      8.55-9.40

3

    9.50-10.35

4

10.45-11.30

5

11.50 -12.35

6

   12.55-13.40

7

13.45-14.30

8

14.35 -15.20

 

PONIEDZIAŁEK

rzm

wf/ch

język polski

religia

matematyka

język angielski

język niemiecki

wf/dz

 

WTOREK

wf/ch   wf/dz

matematyka

chemia

fizyka

historia

wos

język polski

dz

 

ŚRODA

fizyka

język polski

język polski

język niemiecki

język angielski

wf/ch   inf/dz

wos

zzw

 

CZWARTEK

pp

matematyka

jezyk angielski

historia

język polski

geografia

biologia

wf/dz

 

PIĄTEK

matematyka

edb

chemia

inf/ch       wf/dz

religia

wf/ch

 

 

 

KLASA 8 b

 

 

1

8.00- 8.45

2

8.55-9.40

3

9.50-10.35

4

10.45-11.30

5

11.50 -12.35

6

   12.55-13.40

7

13.45-14.30

8

14.35 -15.20

 

PONIEDZIAŁEK

 

wf/ch      wf/dz

język angielski

chemia

religia

matematyka

jezyk polski

wos

dz

WTOREK

wf/ch     inf/dz

fizyka

edb

matematyka

wos

język polski

język polski

inf/ch

 

ŚRODA

język polski

biologia

matematyka

geografia

historia

wf/ch   wf/dz

język niemiecki

rzm

pp

CZWARTEK

pp

język angielski

język niemiecki

fizyka

język polski

chemia

wf/dz

 

 

PIĄTEK

zzw

religia

matematyka

historia

język angielski

wf/ch   wf/dz

wdż

 

 

KLASA 8 c

                               

 

1

8.00- 8.45

2

8.55-9.40

3

9.50-10.35

4

10.45-11.30

5

11.50-12.35

6

12.55-13.40

7

13.45-14.30

8

14.35 -15.20

 

PONIEDZIAŁEK

jezyk polski

wf/ch   wf/dz

historia

matematyka

jezyk niemiecki

fizyka

wos

dz

 

WTOREK

wf/ch

 język polski

język polski

matematyka

chemia

jezyk niemiecki

wos

 

 

ŚRODA

religia

fizyka

język angielski

język polski

matematyka

wf/dz   wf/ch

zzw

inf/ch

 

CZWARTEK

rzm

geografia

język angielski

język polski

historia

matematyka

wf/dz

inf/dz

 

PIĄTEK

biologia

język angielski

religia

edb

chemia

wf/ch       wf/dz

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


Wersja do druku