Dla rodziców i uczniów
Realizacja Projektu "Klub Młodzieżowy Śródmieście"

 

Gmina Miasto Włocławek

Szkoła Podstawowa nr 3 we Włocławku

Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

,,Klub Młodzieżowy Śródmieście” - Szkoła Podstawowa nr 3

we Włocławku praktycznie dla integracji społecznej

 

Celem projektu jest wsparcie procesu edukacyjnego i wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem poprzez zapewnienie bezpiecznych form spędzania wolnego czasu, rozwoju talentów i zainteresowań, a także rozwój zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 38 842, 75 zł.

 

Szkoła Podstawowa nr 3 we Włocławku

 

Rusza rekrutacja!!!

 

Dzięki staraniom pracowników szkoły udało się pozyskać fundusze na realizację autorskiego projektu ,,Klub Młodzieżowy Śródmieście” z środków EFS.

 

Zapraszamy uczniów klas II-III Szkoły Podstawowej nr 3 we Włocławku do udziału w zajęciach projektowych ,,Klubu Młodzieżowego Śródmieście”.

Zajęcia będą odbywały się w grupach 10 osobowych.

Klub będzie działał w godzinach popołudniowych.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają uczniowie korzystający z wsparcia socjalnego.

 

Oferujemy następujące formy spędzania czasu:

- ,,Świat w kolorach” - zajęcia plastyczne,

- ,,Mała scena” – zajęcia teatralne,

- ,,Do biegu gotowi start” – zajęcia sportowe,

- ,,Myślenie ma przyszłość” – zajęcia z grami strategicznymi,

- ,,Rozmawiaj – to pomaga” – zajęcia socjoterapeutyczne,

- ,,Fajnie być razem” – zajęcia świetlicowe.

 

Bliższych informacji udziela dyrektor szkoły.

 


 


Wersja do druku
pomoc