Dla rodziców i uczniów
Sport

 

Uczniowski klub sportowy "META" jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 we Włocławku, rodziców, nauczycieli i sympatyków.
 
Cele klubu:
  1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów
  2. Angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier, zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych
  3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim
  4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej
  5. Organizowanie uczniom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego
  6. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań Klubu
Zarząd Klubu:
 
PREZES -ROBERT SZMALENBERG
WICEPREZES - AGNIESZKA STEFAŃSKA
SEKRETARZ-BOGUMIŁA ŻYŁKA
 
 

 

 

 

 


Wersja do druku
pomoc