Dla rodziców i uczniów
Ubezpieczenia uczniów

Szanowni rodzice

 

Informuję, że w roku szkolnym 2019/2020 szkoła nie będzie ubezpieczała uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W myśl zapisów prawa oświatowego: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową.

Nie można zmuszać rodziców do jej zawierania. Przypomina o tym Minister Edukacji

w odpowiedzi na interpelację poselską.

Nie ma prawnego obowiązku ubezpieczania uczniów.

Nie istnieją również przepisy upoważniające dyrektora szkoły do zawierania takich umów

w imieniu rodziców.

Takich uprawnień nie ma także Rada Rodziców - nie może ona podejmować czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów.

Rady Rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

W związku z tym informuję, że od września 2019 roku to rodzice decydują czy ich dziecko będzie posiadało polisę ubezpieczeniową i samodzielnie zawierają  umowy dostosowane do ich potrzeb indywidualnych.

 

 

 

 

 


Wersja do druku
pomoc